HIK - 8ch NVR 4MP H264+ 1 SATA 8 PoE mini 1U case + Envio

HIK - 8ch NVR 4MP H264+ 1 SATA 8 PoE mini 1U case